Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Backer Haarden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Backer Haarden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Backer Haarden verstrekt. De Backer Haarden kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM DE BACKER HAARDEN GEGEVENS NODIG HEEFT
De Backer Haarden verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en u vrijblijvend te informeren over het aanbod, de dienstverlening u relevante informatie te bezorgen.

HOE LANG DE BACKER HAARDEN GEGEVENS BEWAART
De Backer Haarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
De Backer Haarden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De Backer Haarden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Backer Haarden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
De Backer Haarden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Backer Haarden bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Backer Haarden te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De Backer Haarden heeft hier geen invloed op. De Backer Haarden heeft Google geen toestemming gegeven om via De Backer Haarden verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dbhaarden.be. De Backer Haarden zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De Backer Haarden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Backer Haarden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Backer Haarden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Backer Haarden op via info@dbhaarden.be.

www.dbhaarden.be is een website van De Backer Haarden.

De Backer Haarden Heist-op-den-Berg
Mechelsesteenweg 50
2220 Heist-op-den-Berg
T 015 24 60 33
info@dbhaarden.be

De Backer Haarden Lille
Achterstenhoek 24
2275 Lille
014 81 12 20
lille@dbhaarden.be