De toekomst van de (open) haard

10-01-2018

Kunnen we de huidige gas- en houthaarden morgen nog gebruiken?Dit verhaal gaat over gas als overgangsbrandstof naar de verre toekomst, over het gebruik van hout, de brandstof met de langste geschiedenis, en de beperkte impact ervan op het milieu, wat men ook beweert. De toekomst van dit soort haarden is dus verzekerd en ook de evolutie naar alternatieve oplossingen is volop aan de gang. Wat denkt u bijvoorbeeld van het vuur van de toekomst waarbij water gebruikt wordt om vuur te maken?

Wat met gashaarden?
Raken de gasreserves uitgeput? De normen voor gas verstrengen in 2020 en om aan die normen tegemoet te komen zijn leveranciers volop bezig met investeringen die ze niet zouden maken als er geen toekomst zat in deze brandstof. Het maakt van gas zelfs de overgangsbrandstof naar de verre toekomst.

En hout?
Hout is de oorsprong, de brandstof met de langste geschiendenis en zal nog niet meteen uitgeput raken, integendeel. Bij deze brandstof is echter heel wat te doen om de uitstoot van fijn stof maar wist u dat de huidige houthaarden tot 90% minder fijn stof uitstoten dan de oude open haarden? Een pleidooi dus voor meer performante toestellen die beschikken over een klimaatneutrale verbranding. In de ons omringende landen worden zelfs premies uitgegeven om oude haarden te vervangen door nieuwe.